ปฏิทินท่องเที่ยว

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี2561

เตรียมพบกับมหกรรมการเรียนรู้ที่จะเผยความลับในโลกวิทยาศาสตร์ให้กับผู้สนใจในงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี2561” ระหว่างวันที่ 13 - 19 มิถุนายน เวลา 9.00 - 19.00 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี 

ชมนิทรรศการพระอัจฉริยภาพ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” พระอัจฉริยภาพพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย และพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย, นิทรรศการด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ นิทรรศการด้านการวิเคราะห์ข้อมูล, นิทรรศการด้านสิ่งแวดล้อม ,นิทรรศการด้านอาหารและสุขภาพ, นิทรรศการมหัศจรรย์แห่งวิทยาศาสตร์, นิทรรศการพื้นที่นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ สู่ผลงานสิ่งประดิษฐ์,กิจกรรมวิทยาศาสตร์ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในแนวทางสะเต็มศึกษา กิจกรรมห้องทดลองวิทยาศาสตร์สำหรับครอบครัวและเยาวชน กิจกรรมลานประกวดแข่งขัน เครื่องบินกระดาษพับ กิจกรรมลานปลูกฝังปัญญาเยาว์ สำหรับพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของเด็กก่อนวัยเรียน ในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ห้องฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ การแสดงทางวิทยาศาสตร์การประกวดแข่งขันตอบปัญหา 

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและจองเข้าชมเป็นหมู่คณะได้ที่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทรศัพท์ 0 2577 9960 เว็บไซต์ http://www.nsm.or.th

  ศูนย์ประชุม วิทย์
 1. งานมหกรรมสุขภาพภาคใต้ กินพันพรือ โหม๋สูก็เป็นพันนั้น
  งานมหกรรมสุขภาพภาคใต้ กินพันพรือ โหม๋สูก็เป็นพันนั้น
  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยลัยสงขลานครินทร์ เชิญร่วมงานมหกรรมสุ...
  19 ต.ค. 61 เวลา 13:51
 2. ประเพณีลากพระ แข่งเรืออำเภอระโนด
  ประเพณีลากพระ แข่งเรืออำเภอระโนด
  ขอเชิญร่วมงานประเพณีลากพระ แข่งเรืออำเภอระโนด ประจำปี 256...
  16 ต.ค. 61 เวลา 13:32
 3. มหกรรมส้มโอหอมและของดีเมืองควนลัง 5-11 พ.ย.61
  มหกรรมส้มโอหอมและของดีเมืองควนลัง 5-11 พ.ย.61
  เทศบาลเมืองควนลัง ขอเชิญร่วมงานมหกรรมส้มโอหอมและของดีเมือ...
  12 ต.ค. 61 เวลา 15:57
 4. วิศวะ ม.อ. เดิน-วิ่ง ครั้งที่ 3
  วิศวะ ม.อ. เดิน-วิ่ง ครั้งที่ 3
  เชิญร่วมกิจกรรม วิศวะ ม.อ. เดิน-วิ่ง ครั้งที่ 3 ...
  11 ต.ค. 61 เวลา 13:50
 5. วิ่งข้ามสมุทร 2019
  วิ่งข้ามสมุทร 2019
  วิ่งข้ามสมุทร 2019 ณ สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลาน...
  11 ต.ค. 61 เวลา 13:43
 6. งานมหกรรมหนังสือภาคใต้
  งานมหกรรมหนังสือภาคใต้
  อยากได้หนังสืออะไร นักเขียนคนไหน สำนักพิมพ์อะไร  แวะ...
  29 ก.ย. 61 เวลา 14:14
 7. ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีสงขลา
  ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีสงขลา
  จังหวัดสงขลา ขอเชิญร่วมชม ช๊อป ชิม สัมผัสของดีจากทุกอำเภอ...
  29 ก.ย. 61 เวลา 14:09
 8. งานลากพระรักษ์พรุที่ทะเลทิพย์คีรี รัตภูมิ
  งานลากพระรักษ์พรุที่ทะเลทิพย์คีรี รัตภูมิ
  ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีลากพระในงานลากพระรักษ์พรุ วันที่ 1...
  28 ก.ย. 61 เวลา 13:59
 9. งานโอทอปนวัตวิถีของดีอำเภอหาดใหญ่
  งานโอทอปนวัตวิถีของดีอำเภอหาดใหญ่
  28-30 ก.ย. 61เจอกันที่งานโอทอปนวัตวิถีของดีอำเภอหาดใหญ่ ณ...
  28 ก.ย. 61 เวลา 08:42
 10. งานประเพณีแข่งเรือชักพระคูเต่า 24-25 ต.ค.61
  งานประเพณีแข่งเรือชักพระคูเต่า 24-25 ต.ค.61
  เทศบาลตำบลคูเต่า ขอเชิญร่วมงานประเพณีแข่งเรือชักพระคูเต่า...
  27 ก.ย. 61 เวลา 15:07