กิมหยงพาเที่ยว

เที่ยวข้ามภาค ท่องเที่ยวกรุงเทพฯ คนชอบสายวัด สายประวัติศาสตร์ ห้ามพลาด

เที่ยวข้ามภาค ท่องเที่ยวกรุงเทพฯ คนชอบสายวัด สายประวัติศาสตร์ ห้ามพลาด

กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์ ถือได้ว่าเมืองหลวงที่มีสิ่งสาธารณูปโภคครบครัน และมีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย แม้จะดูวุ่นวายไปบ้าง แต่หลากหลายมุมที่น่าค้นหา ครั้งนี้เว็บกิมหยงจะมาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับผู้ที่ชื่นชอบ วัดวาอาราม และประวัติศาสตร์สมัยกรุงรัตนโกสินทร์แล้วละก็ไม่ควรพลาดกันเลยทีเดียว

 

ที่แรกที่เราจะพาท่านผู้ชมไป คือ มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ ภายใต้สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ(สพร.) เป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งแรก  ที่เน้นการสร้างประสบการณ์สดใหม่ในการชมพิพิธภัณฑ์  จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบของแหล่งเรียนรู้ที่น่ารื่นรมย์ และช่วยยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ ให้กับประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนไทย  เกี่ยวกับการสร้างสำนึกในการรู้จักตนเอง  รู้จักเพื่อนบ้าน  และรู้จักโลก รวมถึงการสร้าง “แนวคิดและภาพลักษณ์ใหม่” ของพิพิธภัณฑ์ในสังคมแห่งการเรียนรู้  ผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ และกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อให้การเรียนรู้ประวัติศาสตร์และเรื่องราวต่างๆ เป็นไปอย่างสนุกสนานยิ่งขึ้น ซึ่งประกอบด้วย นิทรรศการถาวรชุด "ถอดรหัสไทย" นิทรรศการหมุนเวียน กิจกรรมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เป็นต้น

 

หลักจากที่เราเดินชมพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้มิวเซียมสยามจนครบแล้วเราจะพาเดินทางไปยังชุมชนกุฎีจีน โดยเรือด่วนเจ้าพระยาขึ้นที่ท่าวัดกัลยาณมิตร จากนั้นก็เดินเท้าเข้าชุมชนฯ ใช้เวลาเพียงประมาณ 3 นาที ซึ่งระหว่างทางก็สามารถแวะชม วัดกัลยาณมิตร วัดเก่าแก่ที่ประดิษฐานหลวงพ่อโต หรือที่คนไทยเชื้อสายจีนสักการบูชากันในนาม ซำปอกง และศาลเจ้าเกียนอันเกง ศาลเจ้าแม่กวนอิมเก่าแก่และสมบูรณ์ที่สุดในฝั่งธนบุรี  ส่วนวัดซางตาครู้ส วัดคริสต์ที่โดดเด่นด้วยโบสถ์สถาปัตยกรรมแบบเรเนสซองส์และนีโอคลาสิก พร้อมยอดโดมสไตล์อิตาลี ซึ่งเป็นการจำลองโดมของมหาวิหารฟลอเรนซ์ตั้งตระหง่านคอยต้อนรับอยู่ด้านหน้าชุมชน ชุมชนกุฎีจีนเป็นชุมชนชาวไทยเชื้อสายโปตุเกสที่ตั้งรกรากมานานตั้งแต่สมัยพระเจ้าตากสินทรงก่อตั้งกรุงธนบุรี มีสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม โดดเด่นในเอกลักษณ์ของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่สงบสุขระหว่างชาวพุทธ ชาวคริสต์ และชาวอิสลาม และในชุมชนยังมีขนมแบบโบราณ เช่น ขนมฝรั่งกุฎีจีน ที่ทำสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยอยุธยาโดยดัดแปลงจากตำรับของท้าวทองกีบม้า ที่อบแบบโบราณโดยใช้ถ่านหินในการอบขนม จะมีรสชาติหอมหวาน เนื้อร่วนคล้ายขนมเค้ก ซึ่งหาทานได้ยากในปัจจุบัน

 

หากเอ่ยถึง  "วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร หรือวัดอรุณฯหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าวัดแจ้ง " เชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้จักเป็นอย่างดี ด้วยเพราะความงดงามทางสถาปัตยกรรมและเป็นวัดสำคัญคู่บ้านคู่เมืองมาช้านาน วัดอรุณฯ เป็นวัดโบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อว่า "วัดมะกอก"แต่เมื่อครั้งสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มีพระราชประสงค์ย้ายราชธานีมาตั้ง ณ กรุงธนบุรี โดยกรีธาทัพมาทางชลมารค และมาถึงหน้าวัดมะกอกเอารุ่งสาง จึงเปลี่ยนชื่อเป็น "วัดแจ้ง" จวบจนสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 เถลิงถวัลยราชสมบัติ แต่ยังไม่ทันแล้วเสร็จ พระองค์เสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 จึงทรงดำเนินการปฏิสังขรณ์ต่อจนเสร็จ โดยพระราชทานนามวัดว่า "วัดอรุณราชวราราม" และกลายเป็นวัดประจำรัชกาลในพระองค์ พระปรางค์ใหญ่วัดอรุณฯ ถือได้ว่าเป็นศิลปกรรมที่สง่าและโดดเด่นที่สุด ก่อสร้างโดยช่างฝีมือที่มีความเชี่ยวชาญ บนพระปรางค์ประดับด้วยเครื่องกระเบื้องเคลือบและเครื่องถ้วยชามเบญจรงค์ที่นำเข้ามาจากจีน ซึ่งมีลวดลายงดงามเป็นของเก่าแก่และหายาก ซุ้มประตูทางเข้าพระอุโบสถ จะมียักษ์วัดแจ้งที่มีชื่อเสียงยืนเฝ้าอยู่ ยักษ์กายสีขาว มีชื่อว่า "สหัสเดชะ" ยักษ์กายสีเขียว มีชื่อว่า "ทศกัณฐ์" เป็นยักษ์ศิลปะแบบจีน มือถือตะบองใหญ่เป็นอาวุธ ตรงบริเวณหน้าซุ้มทางเข้าพระอุโบสถ แฝงไว้ด้วยคติความเชื่อในการทำหน้าที่เป็นเทพพิทักษ์ ปกปักรักษาสถานที่สำคัญทางศาสนา วัดอรุณฯ เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าเยี่ยมชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.30-17.30 น. คนไทยเข้าชมฟรีค่ะ

 

สถานที่ต่อไปเป็นลานที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ของ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 3 เป็นที่ตั้งพลับพลารับแขกบ้านแขกเมืองได้รับพระราชทานนามว่า "ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์" อยู่ติดกับวัดราชนัดดารามวรวิหาร ซึ่งเป็นพระอารามชั้นตรีชนิดวรวิหาร สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งมีประวัติยาวนาน พระบามสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติแก่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าหญิงโสมนัสวัฒนาวดี จุดเด่นของวัดราชนัดดาราม ก็คือ โลหะปราสาท สร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 ใช้เวลาสร้างกว่า 160 ปี เพิ่งจะเสร็จในรัชกาลที่ 9 นี้  "โลหะปราสาท" นับเป็นหนึ่งในสามแห่งของโลก และเป็นแห่งเดียวที่ยังคงเหลืออย่างสมบูรณ์ โดยแห่งแรกอยู่ที่อินเดีย และแห่งที่สองอยู่ที่ศรีลังกา ซึ่งทั้งสองแห่งได้พังทลายลงไปแล้วค่ะท่านผู้ชม

 

ถัดมาเป็นนิทรรศน์รัตนโกสินทร์เป็นพิพิธภัณฑ์ร่วมสมัยที่จัดได้ว่าเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ข้อมูล และแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีในยุคกรุงรัตนโกสินทร์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดในประเทศ โดยสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สามารถเลือกเข้าชมได้ 2 เส้นทาง เส้นทางนึงใช้เวลาเกือบ 2 ชม.เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ดูจะเป็นเรื่องที่น่าเบื่อสำหรับเยาวชน หรือแม้แต่บุคคลทั่วไป ดังนั้นจึงนำเทคโนโลยีหรือเทคนิคที่ทันสมัยเข้ามาให้กับเยาวชนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม ให้เยาวชนเกิดความสนใจ เข้าใจได้ง่ายขึ้น เป็นการสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยให้กับเยาวชนรุ่นหลัง

 

และทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์น่าสนใจ ที่อยู่ในเมืองหลวงของเรา แต่หลายคนอาจจะมองข้ามสถานที่เหล่านี้ไป ซึ่งวันนี้เรานำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของกรุงเทพมหานครแค่บางมุมเท่านี้ และยังมีอีกหลากหลายที่ให้ท่านผู้ชมได้ไปสัมผัสและเรียนรู้อีกมากมายค่ะ วันนี้ต้องขอขอบคุณการท่องเที่ยงแห่งประเทศไทย ที่พาเราไปสัมผัสกับประสบการณ์การเที่ยวเมืองกรุงในมุมมองใหม่ๆกับโครงการท้าเที่ยวข้ามภาคปี2 

#ข้ามไปเที่ยว ได้ไปทึ่ง ให้ลึกซึ้งทั่วไทย ท้าเที่ยวเมืองไทย ให้ไกลกว่าเดิม

 

 

มิวเซียมสยาม

แวะปากคลองตลาด นั่งเรือข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

ศาลจีน , ศาลเจ้าแม่กวนอิม

โบสถ์ (วัด) ซางตาครู้ส

วัดกัลยาณมิตร

ชุมชนกุฎีจีน (ภาพชุดที่1)

ชุมชนกุฎีจีน (ภาพชุดที่2)

แวะ เยาวราช

วัดอรุณฯ

วัดอรุณฯ ภาพชุดที่ 2

ภาพวัดอรุณชุดที่ 3

วัดโพธิ์ฯ

วัดโพธิ์ ภาพชุดที่2

ล้ง1919

โลหะปราสาท , ลานพลับพลาฯ

นิทรรศรัตนโกสินทร์

นิทรรศรัตนโกสินทร์2

นิทรรศรัตนโกสินทร์ ภาพชุดที่ 3

วัดสุทัศฯ

ร้านหมอหวาน

ศิริราช พิพิธภัณฑ์ (เสียดายเขาห้ามถ่ายรูป)

ภาพ ภูเขาทอง แต่ไกลๆ

  เที่ยวข้ามภาค
 1. ฟาร์มกล้วยไม้ ค่ายรัตนพล จุดเช็คอินใหม่ที่คลองหอยโข่ง
  ฟาร์มกล้วยไม้ ค่ายรัตนพล จุดเช็คอินใหม่ที่คลองหอยโข่ง
  "ฟาร์มกล้วยไม้" แลนด์มาร์คแห่งใหม่สำหรับผู้ชื่นชอบความสวย...
  14 พ.ย. 62 เวลา 15:30
 2. ​พาชม หอดูดาวสองทะเล แหล่งเรียนรู้ดาราศาสตร์และอวกาศมาตรฐานสากลที่สงขลาบ้านเรา
  ​พาชม หอดูดาวสองทะเล แหล่งเรียนรู้ดาราศาสตร์และอวกาศมาตรฐานส
  หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษาสงขลา สถา...
  19 ส.ค. 62 เวลา 14:45
 3. ​วัดควนมิตร เจดีย์และวัดเก่าแก่แห่งบ้านควนมีด คลองเปียะ จะนะ สงขลา
  ​วัดควนมิตร เจดีย์และวัดเก่าแก่แห่งบ้านควนมีด คลองเปียะ จะนะ
  วัดควนมิตร เป็นวัดเก่าและเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาว...
  13 ส.ค. 62 เวลา 09:25
 4. ​แวะชมปลากระโทงร่มยักษ์ ที่จุดชมวิว 18 ล้านหาดปากบารา สตูล
  ​แวะชมปลากระโทงร่มยักษ์ ที่จุดชมวิว 18 ล้านหาดปากบารา สตูล
  จุดชมวิวหาดปากบารา หรือที่เรียกกันว่าจุดชมวิว 18 ล้าน ตำบ...
  12 มิ.ย. 62 เวลา 14:45
 5. แวะมาเซลฟี่กันที่นี่ สถานีท่าข้าม ที่เที่ยวใหม่ไม่ไกลเมืองหาดใหญ่
  แวะมาเซลฟี่กันที่นี่ สถานีท่าข้าม ที่เที่ยวใหม่ไม่ไกลเมืองหา
  ท่าข้าม เมื่อก่อนชื่อนี้หลายคนอาจไม่รู้จักแต่ปัจจ...
  30 พ.ค. 62 เวลา 15:45
 6. วัดถ้ำตลอด ปรับภูมิทัศน์ใหม่ต้อนรับผู้มาเยือน
  วัดถ้ำตลอด ปรับภูมิทัศน์ใหม่ต้อนรับผู้มาเยือน
  กิมหยงพาเที่ยว เคยแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอสะบ้าย้อย...
  11 เม.ย. 62 เวลา 16:01
 7. หรอย ฟินน์ ของกินเพียบ ที่ตลาดเพชรเทศา หาดใหญ่ใน
  หรอย ฟินน์ ของกินเพียบ ที่ตลาดเพชรเทศา หาดใหญ่ใน
  หาดใหญ่ใน เป็นอีกหนึ่งย่านที่มีของกินอร่อย โดยเฉพาะในช่วง...
  21 ก.พ. 62 เวลา 13:46
 8. เที่ยวข้ามภาค ท่องเที่ยวกรุงเทพฯ คนชอบสายวัด สายประวัติศาสตร์ ห้ามพลาด
  เที่ยวข้ามภาค ท่องเที่ยวกรุงเทพฯ คนชอบสายวัด สายประวัติศาสตร
  เที่ยวข้ามภาค ท่องเที่ย...
  21 พ.ย. 61 เวลา 14:07
 9. เที่ยวเก๋ไก๋สไตล์ด่านนอก ไดโนเสาร์ โรงเตี้ยมจีนโบราณ หมู่บ้านกะเหรี่ยง ฯลฯ สนุกได้ทั้งกลางวันและกลางคืน
  เที่ยวเก๋ไก๋สไตล์ด่านนอก ไดโนเสาร์ โรงเตี้ยมจีนโบราณ หมู่บ้า
  เที่ยวเก๋ไก๋สไตล์ด่านนอก ไดโนเสาร์ โรงเตี้ยมจีนโบ...
  14 พ.ย. 61 เวลา 13:26
 10. อันซีนรัตภูมิที่...ถ้ำเขาจังโหลน ท่องเที่ยวเชิงผจญภัยที่ไม่ไกลแต่สวยมาก
  อันซีนรัตภูมิที่...ถ้ำเขาจังโหลน ท่องเที่ยวเชิงผจญภัยที่ไม่ไ
  ถ้ำเขาจังโหลน จะบอกว่าที่นี่คืออันซีนรัตภูมิก็ว่า...
  3 ต.ค. 61 เวลา 14:26