ปฏิทินท่องเที่ยว

นิทรรศการ บัวบาทยาตรา และชุมชนต้นแบบแห่งความดี

จังหวัดสงขลา กำหนดจัดนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติ " บัวบาทยาตรา และชุมชนต้นแบบแห่งความดี "อย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ 14 - 16 ตุลาคม2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่

"นิทรรศการ บัวบาทยาตรา" และชุมชนต้นแบบแห่งความดี นี้ เป็นดำริของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี  9 มิถุนายน 2559  กำหนดจัดขึ้น 4 ครั้ง ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 จัดที่ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน จ.เพชรบุรี ครั้งที่ 2 จัดที่ หอประชุมวชิราอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

สำหรับครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 3 มีจังหวัดสงขลา เป็นเจ้าภาพ และครั้งที่ 4 จัดที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่   โดยรูปแบบนิทรรศการ จะมี 2 ส่วน คือ นิทรรศการ" บัวบาทยาตรา จัดในหอประชุม จะแสดงถึง 7 ทศวรรษ แห่งการครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เผยแพร่การทรงงานรวมทั้งผลแห่งความสุขของประชาชน ในด้านต่างๆที่ได้น้อมนำพระราชดำรัส พระบรมราโชวาทของพระองค์ไปปฎิบัติ ส่วนนิทรรศการชุมชนต้นแบบแห่งความดี เป็นความร่วมมือของจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนใน 14 จังหวัดภาคใต้ แสดงถึง โครงการ/กิจกรรมที่เกิดจากการรวมตัวกันตั้งปณิธานแห่งความดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดละหนึ่งปณิธาน เป็นนิทรรศการแบบมีชีวิต เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงสามารถเรียนรู้ได้จริง

โดยในวันที่ 14 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00น หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุลรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงาน จึงขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมชมนิทรรศการครั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยทั่วกัน

  สงขลา ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ
 1. ลากพระ รักษ์พรุ ที่รัตภูมิ
  ลากพระ รักษ์พรุ ที่รัตภูมิ
  เทศบาลตำบลคูหาใต้ ขอเชิญ พี่น้อง ประชาชนร่วมงาน " ลากพระ ...
  4 ก.ย. 63 เวลา 16:30
 2. ​งานแสดงสินค้าสหกรณ์ 2563
  ​งานแสดงสินค้าสหกรณ์ 2563
  งานแสดงสินค้าสหกรณ์ 2563 มาที่เดียวช้อปครบ 14 จังหวัด...
  1 ก.ย. 63 เวลา 14:30
 3. ​งาน​บุญ​เดือน​สิบส่งตายายวัดจะทิ้งพระ
  ​งาน​บุญ​เดือน​สิบส่งตายายวัดจะทิ้งพระ
  เชิญเที่ยวงานบุญเดือนสิบส่งตายาย ปี 63 ณ วัดจะทิ้งพระ อ.ส...
  1 ก.ย. 63 เวลา 13:50
 4. Amazing Sadao Bike Week 2020
  Amazing Sadao Bike Week 2020
  เชิญร่วมงาน Amazing Sadao Bike Week 2020 ช่วยกระตุ้นเศรษฐ...
  1 ก.ย. 63 เวลา 13:25
 5. ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจ ร่วมงาน International Halal Virtual Conferences (IHVC 2020)
  ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจ ร่วมงาน Inte
  สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญชวนอาจ...
  31 ส.ค. 63 เวลา 19:13
 6. ​งานสมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ และงานกาชาดประจำปี ของดีเมืองลุง
  ​งานสมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ และงานกาชาดประจำ
  งานสมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ และงานกาชาดประ...
  28 ส.ค. 63 เวลา 17:45
 7. งานแสดงสินค้าผู้ประกอบการใหม่
  งานแสดงสินค้าผู้ประกอบการใหม่
  งานแฟร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบปี สินค้ากว่า 150 ร้าน จากโ...
  27 ส.ค. 63 เวลา 14:30
 8. สืบสานศิลป์ถิ่นใต้
  สืบสานศิลป์ถิ่นใต้
  เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอเชิญร่วมงานสืบสานศิลป์ถิ
  31 ธ.ค. 42 เวลา 06:10
 9. OTOP ทั่วไทย สุขใจ @เมืองเก่าสงขลา
  OTOP ทั่วไทย สุขใจ @เมืองเก่าสงขลา
  จังหวัดสงขลา โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ร่...
  27 ส.ค. 63 เวลา 14:05
 10. OTOP City to Songkhla
  OTOP City to Songkhla
  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ร่วมกับเครือข่าย OTOP จังห...
  27 ส.ค. 63 เวลา 11:35