ปฏิทินท่องเที่ยว

วิวาห์รัก....ที่ลำปำ กับเทศบาลเมืองพัทลุง

เทศบาลเมืองพัทลุง กำหนดจัดงานฉลองครบรอบ ๒ ปีตลาดน้ำลำปำ บริเวณเกาะลอย หาดแสนสุขลำปำ โดยกำหนดกิจกรรมดังนี้


๑.วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ กิจกรรมจดทะเบียนสมรสหมู่ “วิวาห์รัก....ที่ลำปำ” โดยกำหนดให้คู่รักได้จดทะเบียนสมรสท่ามกลางทะเลสาบลำปำ มีกิจกรรมให้คู่รักได้ร่วมกิจกรรมและรับประทานอาหารร่วมกัน 

๒.วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ กิจกรรมทางศาสนา การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ การประกวดคู่สมรสที่ครองคู่รักยาวนาน (เกมทายใจ) ชมการร้องเพลงพระราชนิพนธ์จากนักร้องกิตติมศักดิ์ การแสดงดนตรี และการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร 

จึงขอเชิญชวนคู่รักสมัครเข้าร่วมกิจกรรมจดทะเบียนสมรสหมู่และผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ การประกวดคู่สมรสที่ครองคู่รักยาวนาน (เกมทายใจ) ได้ที่สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายอำนวยการ งานส่งเสริมการท่องเที่ยว ตั้งแต่บัดนี้ – จนถึงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ ๐-๗๔๖๑ –๓๐๐๗ ต่อ ๑๐๔

  พัทลุง
 1. งานจำปาดะ ของดีสะบ้าย้อย วันที่ 1-10 กันยายน 2561
  งานจำปาดะ ของดีสะบ้าย้อย วันที่ 1-10 กันยายน 2561
  เชิญเที่ยวงานจำปาดะ ของดีสะบ้าย้อย วันที่ 1-10 กันยา...
  13 ก.ค. 61 เวลา 21:05
 2. เชิญร่วมปั่นเพื่อน้อง นศท.มทบ.42 15 ก.ค.61
  เชิญร่วมปั่นเพื่อน้อง นศท.มทบ.42 15 ก.ค.61
  ขอเชิญร่วมปั่นจักรยาน...
  11 ก.ค. 61 เวลา 21:12
 3. IMT - GT & BIMP - EAGA Trade Fair 2018
  IMT - GT & BIMP - EAGA Trade Fair 2018
  กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศ ขอเชิญผู้ประกอบการ ...
  10 ก.ค. 61 เวลา 11:35
 4. แฟชั่นล้านนาตะวันออก งานแสดงสินค้าเครื่องประดับ และผ้าทอล้านนาสุดยิ่งใหญ่
  แฟชั่นล้านนาตะวันออก งานแสดงสินค้าเครื่องประดับ และผ้าทอล้าน
  อลังการงานแสดงสินค้าเครื่องประดับ และผ้าทอล้านนาสุดยิ่งให...
  10 ก.ค. 61 เวลา 09:53
 5. ประเพณีหล่อเทียนพรรษา วัดนาสีทอง
  ประเพณีหล่อเทียนพรรษา วัดนาสีทอง
  เชิญร่วมงาน ประเพณีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2561 ณ วัดนาสีท...
  9 ก.ค. 61 เวลา 10:54
 6. งานดนตรีในสวนสัญจร สมิหลาพาฝัน กรมประชาสัมพันธ์พาสุข
  งานดนตรีในสวนสัญจร สมิหลาพาฝัน กรมประชาสัมพันธ์พาสุข
  กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับจังหวัดสงขลา องค์การบริหารจังหวัด...
  9 ก.ค. 61 เวลา 10:00
 7. งานประจำปีของดีเมืองจะนะ 13-22 ก.ค.61
  งานประจำปีของดีเมืองจะนะ 13-22 ก.ค.61
  อำเภอจะนะ ร่วมกับหน่วยงานสนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชน ขอเชิ...
  5 ก.ค. 61 เวลา 15:37
 8. วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอรัตภูมิ 1-10 ส.ค.61
  วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอรัตภูมิ 1-10 ส.ค.61
  อำเภอรัตภูมิ ร่วมกับช...
  5 ก.ค. 61 เวลา 14:45
 9. ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ (ตลาดโคกไร่)
  ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ (ตลาดโคกไร่)
  อบจ.สงขลา ชวนร่วม กิจกรรมส่งเสริมตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใ...
  5 ก.ค. 61 เวลา 14:25
 10. เทศกาลอาหารหรอย ผลไม้อร่อย และของดีเมืองใต้
  เทศกาลอาหารหรอย ผลไม้อร่อย และของดีเมืองใต้
  ขอเชิญทุกท่านเที่ยว ชม ชิม และช้อป ในงาน “เทศกาลอาห...
  5 ก.ค. 61 เวลา 10:40